Darbo užmokestis

Darbo užmokestis. 2017 m. II – III ketv.

Pareigybių grupės 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur. Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur.
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas (-ai) 2 1577 2 1586
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 8 1007 8 1025
Socialiniai darbuotojai 9 710 9 727
Užimtumo specialistai 3 527 3 657
Kiti specialistai (A ir B lygis) 20,5 749 20,5 704
Socialinių darbuotojų padėjėjai 32 450 32 435
Slaugytojų padėjėjai 14 449 14 459
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 18,5 520 18,5 531
Darbininkai  (D lygis) 16 400 16 387

Darbo užmokestis. 2016 m., I – IV ketv.

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2016 m.

I ketv.

2016 m.

II ketv.

2016 m.

III ketv.

2016 m.

IV ketv.

Buhalteris

2

762,60 799,02  803,29  869,25
Socialinis darbuotojas

8

626,58 649,22  621,10  710,17
Socialinio darbuotojo padėjėjas

22,5

439,66 444,71  475,78  545,42
Užimtumo specialistas

3

507,92 512,48  561,35  627,66
Gydytojai

0,5/0,5

335,88 339,00  337,23  363,53
Slaugytojai

7

676,65 732,96  676,70  702,77
Slaugytojo padėjėjai

9

414,55 446,50  417,65  477,20
Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas

1

1025,50 1036,85  1024,47  1083,29
Vairuotojas

2

473,92 480,74  544,92  583,59
Pastatų techninės priežiūros darbininkas

2

490,45 498,92  532,71  658,47
Nuotekų valymo stoties operatorius

1

604,00 609,15  531,71  683,80
Skalbėjas

3

373,49 392,08  410,27  394,59
Siuvėjas

1

391,00 405,58  420,74  468,52
Valytojas

7

315,58 304,32  368,63  407,39
Virėjas

4

577,92 566,31  564,51  557,64
Virtuvės darbininkas

4

373,76 378,92  424,95  451,03
Psichologas

1

699,75 696,10  564,29  609,32