Naujienos

 

2017-08-24

INFORMACIJA APIE DARBO TARYBOS RINKIMUS

 

Pranešame, kad 2017 m. rugsėjo 7 d. vyks Prūdiškių socialinės globos namų darbo tarybos rinkimai. Į darbo tarybą trejų metų kadencijai renkami penki nariai, laikantis visuotinės ir lygios rinkimų teisės, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose.

Prūdiškių socialinės globos namų darbo tarybos rinkimai vyks  F gyvenamajame korpuse nuo 6.30 val iki 19.30 val.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Prūdiškių socialinės globos namais turintys darbuotojai, išskyrus darbdavį ar jam atstovaujančius asmenis.

Rinkimuose dalyvaujantys darbuotojai turi po tiek balsų, koks yra renkamos darbo tarybos narių skaičius. Už kiekvieną balsavimo biuletenyje nurodytą kandidatą galima atiduoti tik po vieną balsą, pažymint tai balsavimo biuletenyje.

Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su Prūdiškių socialinės globos namais trunka ilgiau kaip tris mėnesius. Darbdavys, jam atstovaujantys asmenys bei rinkimų komisijos nariai negali būti darbo tarybos nariais.

Informuojame, kad yra baigiamas kandidatų į Prūdiškių socialinės globos namų darbo tarybos narius registravimas. Primename, kad kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys Prūdiškių socialinės globos namų darbuotojai. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą.

Kandidatus į darbo tarybos narius galima siūlyti iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. 16 val.

Prūdiškių socialinės globos namų
darbo tarybos rinkimų komisija

 

 

2017-04-02 d.

Maloniai kviečiame visus neabejingus neįgalių žmonių gerovei, 2% gyventojų pajamų mokestį skirti Prūdiškių socialinės globos namams. Jūsų skirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į globos įstaigos sąskaitą.


Rekvizitai 2% paramai:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190795841

Paramos gavėjo pavadinimas: Prūdiškių socialinės globos namai

Buveinės adresas: Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.

 

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti globos įstaigai, reikia užpildyti FR0512 formos prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

1. Įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, t. y. asmeniškai pristatyti į vietos VMI;

2. Atsiųsti Lietuvos paštu.

3. Elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą), arba jeigu esate sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose, galite prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512 forma (02 versija) pateikti internetu (pvz.: teikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją).

Jeigu nei vienas iš šių būdų nėra patogus, tai prašymą galite pristatyti tiesiogiai į Prūdiškių socialinės globos namų administraciją.

Dėkojame už Jūsų paramą ir gerumą!

Pildydami FR0512 formą (02 versiją) didžiosiomis raidėmis, įrašykite:

1 laukelyje – savo asmens kodą

2 laukelyje – savo telefono kodą ir numerį

3V laukelyje – savo vardą

3P laukelyje – savo pavardę

4 laukelyje – savo adresą

5 laukelyje – 2014

6S laukelį pažymėti ženklu „X“

E1 laukelyje – skaičių 2

E2 laukelyje (Prūdiškių socialinės globos namų kodas) – 190795841

E4 laukelyje prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais) – 2,00

E5 laukelyje – mokesčio dalį galima skirti iki 2018 metų.

 

2014-10-14 d.

2014 m. spalio 14 d. Prūdiškių socialinės globos namuose vyko spalvingoji Auksinio rudenėlio šventė, kurios metu sulaukėme ypatingų svečių… Mus aplankė Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, Vilniaus rajono merė Marija Rekst ir daugybė kitų svečių. Šventė vyko prie buvusio medinio svirno, išpuošto rudens gerybėmis…  Rudenėlio šventės akimirkas galima pamatyti Galerijoje.

2014-01-30 d.

Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą Prūdiškių socialinės globos įstaigai.

Kviečiame visus neabejingus neįgalių žmonių gerovei, 2% gyventojų pajamų mokestį skirti globos įstaigai. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į globos įstaigos sąskaitą.
Rekvizitai 2% paramai:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190795841

Paramos gavėjo pavadinimas: Prūdiškių socialinės globos namai

Buveinės adresas: Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti globos įstaigai, reikia užpildyti FR0512 formos prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

1. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės (www.vmi.lt) formą FR0512 ir atsispausdinkite ją. Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el. paštą ir telefoną. Įrašykite pildymo datą, pažymėkite, kad forma yra pirminė, pažymėkite mokestinį laikotarpį ir nurodykite, kiek procentų (2 ar 1) skiriate globos įstaigai. Įrašykite globos įstaigos duomenis (žr. Rekvizitai 2% paramai). Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę. Užpildytą prašymą  nuneškite į Mokesčių inspekciją arba išsiųskite paštu.

2. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2% formos FR0512 prašymą internetu: prisijunkite prie savo internetinio banko ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, v.1. visos pildymo instrukcijos išsamiai paaiškintos.

Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. gegužės 1 d.