Globos namuose teikiamos paslaugos

Prūdiškių socialinės globos namuose teikiama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa. Socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
Teikiamos socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant), darbinių įgūdžių ugdymas (mezgimas, dailės užsiėmimai, maisto gaminimo užsiėmimai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas), laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos (slauga), kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Globos namuose teikiamų paslaugų kaina

Socialinės globos kaina Prūdiškių socialinės globos namuose nuo 2018 m. sausio mėn. 01 d. vienam asmeniui – 651,00 EUR,  asmeniui su sunkia negalia-  707,00 EUR  per mėnesį.

 

Gyventojų priėmimo (apgyvendinimo) tvarkos aprašas

Informacijos teikimo tvarka

Kitos paslaugos

Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursas

Dėl Prūdiškių socialinės globos namų pastato-skalbyklos-pirties stogo iki 200 kv. metrų ploto nuomos

 

Geriamojo vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas Prūdiškių kaime

Dėl atsiskaitymų už suvartotą vandenį ir nuotekas

Prūdiškių socialinės globos namų vandens naudojimo apskaitos metinė 2016 m. ataskaita

Prūdiškių socialinės globos namų nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2016 m. ataskaita

Prūdiškių socialinės globos namų požemio vandens gavybos metinė ataskaita 1-PV

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų patvirtinimo

Geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo sutarties pavyzdys

Skundų, prašymų teikimas

Savo pastabas, pasiūlymus ir skundus galite mums siųsti

El. paštu  prudiskes.p@gmail.com arba pateikti atvykus į Prūdiškių socialinės globos namus.

Kviečiame susipažinti su skundų ir prašymų nagrinėjimo terminais bei tvarka.

Taip pat pateikiame ginčus ir skundus nagrinėjančias institucijas:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
www.vvtat.lt

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius
www.regula.lt 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
Siesikų g. 19, 07170 Vilnius
www.vmvt.lt

Vandens tiekimo informacija

Įsigalioja naujas vidutinis suvartojamas geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui.
Informuojame, kad nuo 2016 m. vasario 1 d. vadovaujantis LR Vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr.989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, visoje Prūdiškių socialinės globos namų  aptarnaujamoje teritorijoje vartotojams, kuriems nėra įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas taikant apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.
Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,0270225084 m³/gyventojui.