Vadovo darbotvarkė

2018 m.

Sausio 2-5 d. darbas socialinės globos namuose.

Sausio 8-12 d. darbas socialinės globos namuose.

Sausio 15-19 d. darbas socialinės globos namuose.

Sausio 22 d. darbas socialinės globos namuose. Sausio 23 d. vyksta į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Sausio 24-26 d. darbas socialinės globos namuose.