Viešieji pirkimai

2018 m. vykdomi mažos vertės pirkimai

Informacija apie pradedamus pirkimus 2018

Techninių specifikacijų projektai

2017 m. vykdomi mažos vertės pirkimai

Informacija apie 2017 m. įvykdytus pirkimus

2016 m. vykdomi mažos vertės pirkimai

Informacija apie 2016 įvykdytus pirkimus

2015 m. vykdomi mažos vertės pirkimai

Informacija apie 2015 įvykdytus pirkimus

2014 m. vykdomi mažos vertės pirkimai

Informacija apie 2014 m. vykdytus pirkimus

Viešųjų pirkimų ataskaitos:

 Viešųjų pirkimų planai:

Viešųjų pirkimų taisyklės:

 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės: