Nuo 2021 m. balandžio 23 d. asmenys, norintys aplankyti Globos namuose gyvenantį giminaitį, telefonu su socialiniu darbuotoju turi suderinti savo planuojamą atvykimo datą bei laiką.

Apie mus

Prūdiškių socialinės globos namai (kodas 190795841), iki 2010-07-01 buvęs Prūdiškių pensionatas, yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.

Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
Licencija
Įstaigai 2013 m. liepos 2 d. išduota Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai institucijoje teikti licencija, kodas 17.3., licencijos Nr. L000000009, kuri suteikia teisę teikti ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos paslaugas. Licencijos galiojimas nėra sustabdytas. Prūdiškių socialinės globos namai atitinka visus licencijavimą keliamus reikalavimus.
Tikslas
Teikti kokybiškas socialines paslaugas, užtikrinančias žmogui su negalia orias gyvenimo sąlygas, padėti jam spręsti socialines problemas, įgalinant jį patį keistis, kad stiprėtų jo galios savarankiškai įveikti sunkumus, o taip pat pasinaudoti visuomenės teikiama pagalba.
Misija
teikti socialinę globą asmenims, kurie negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir jiems būtina priežiūra, slauga bei medicininis aptarnavimas.
Vizija
Prūdiškių socialinės globos namai – tai atvira visuomenei, moderni, šiuolaikiška, saugi, jauki, atitinkanti namų aplinką įstaiga, teikianti kokybiškų bei kompleksiškų socialinių paslaugų įvairovę, atkurianti ir sustiprinanti socialinius ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene bei išnaudojanti visas galimybes, kad asmenybė galėtų vystytis ir tobulėti, sudaranti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas kuo mažiau apribotoje aplinkoje. Jaukūs vienviečiai ir dviviečiai kambariai sukuria privačią, asmeninę erdvę, kurios aplinka priklauso nuo pačių gyventojų. Įstaiga intensyviai dalyvauja regiono visuomeniniame bei kultūriniame gyvenime
Skip to content