Atsiliepimai

Ką manote apie įstagoje teikiamų paslaugų kokybę?

2021-02-01

Irena L.

 

PADĖKA

 

Gerbiamas Direktoriau,

Norėčiau mano brolio, Jano M., Jūsų vadovaujamoje įstaigoje gyvenusio ir sunkią ligą besigydžiusio, vardu išreikšti didelę padėką. Ji skirta visam Prūdiškių socialinės globos namų kolektyvui. Prie mano žodžių mielai prisideda ir visi Jano artimieji.

Nualinta ilgus metus trukusios psichikos negalios ir socialinės adaptacijos sunkumų, jo sveikata galutinai palūžo 2008-aisiais. Kiekviena nauja diena nešė tik skausmą ir neviltį, visiems mums sunkiai leido įsivaizduoti jo artimiausią ateitį.

Jūsų kolektyvas mano broliui ištiesė pagalbos ranką. Džiaugėmės nuolatiniu Jūsų darbuotojų buvimu šalia, kaip, beje, ir labai geromis gyvenimo sąlygomis, kokybišku maitinimu, įvairiausiais renginiais. Mūsų vizitai į Prūdiškių socialinės globos namus tapo malonia pareiga. Pozityvi atmosfera, geranoriškas personalo bendravimas, sugebėjimas suprasti ir prisitaikyti prie negalią turinčio žmogaus specifiškos pasaulėžiūros bei poreikių padėjo mano broliui vėl sustiprėti, tapti savarankiškesniu.

Reiškiu ypatingą asmeninę padėką socialinėms darbuotojoms, gerb. Julijai Marcinkevičienei bei gerb. Astai Bricienei. Prūdiškių socialinių darbuotojų dėka mano brolis vėl pradėjo planuoti savo kasdienybę, buitį, nedrąsiai galvoti apie ateitį. Greitai ir efektyviai, praktiškai nesusiduriant su įstaigų biurokratais, buvo sutvarkyti dokumentai socialinės apsaugos struktūrose. Ponia Julija greitai tapo kasdienine brolio konsultante. Ji buvo pirmoji, į kurią ir mes kreipdavomės atsiradus bet kokiai, net paprasčiausiai, problemai.

Ypatingas mūsų padėkos žodis skiriamas medicininiam personalui ir visam pagalbiniam kolektyvui – maisto gaminimo, užimtumo skyriams, skalbyklos darbuotojams, ūkvedžiams, valytojoms.

Koronaviruso pandemija buvo negailestinga trapiai Jano M. gyvybei. Nepaisant greitai organizuotos pagalbos, ji užgeso gruodžio 20-ąją. Atradęs ramybę Prūdiškėse, Janas jau niekada su ja neišsiskirs. AČIŪ.

Pagarbiai,

Irena L.

Skip to content