Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 metai

2023 I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2022 metai

2022 IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2022 III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2022 II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2022 I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2021 metai

2021 IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2021 III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2021  II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita

2021 I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2020 metai

2020 IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2020 III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2020 II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2020 I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2019 metai

2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2018 metai

2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2017 m. IV ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita. Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. (valstybės biudžeto lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. (pajamų įmokų lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. suvestinė

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų 2017-12-31 d.

Aiškinamasis raštas 2017 m. gruodžio 31 d.

 

2017 m. III ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d. (valstybės biudžeto lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d. (pajamų įmokų lėšos)

Aiškinamasis raštas 2017 m. rugsėjo 30 d.

 

2017 m. II ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita. Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. birželio 30 d. (valstybės biudžeto lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. birželio 30 d. (pajamų įmokų lėšos)

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas 2017 m. birželio 30 d.

 

2017 m. I ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita. Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. kovo 31 d. (valstybės biudžeto lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. kovo 31 d. (pajamų įmokų lėšos)

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas 2017 m. kovo 31 d.

 

2016 m. IV ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita. Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. (valstybės biudžeto lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. (pajamų įmokų lėšos)

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas 2016 m. gruodžio 31 d.

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.

 

2016 m. III ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d. (valstybės biudžeto lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d. (pajamų įmokų lėšos)

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas 2016 m. rugsėjo 30 d.

 

2016 m. II ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita. Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita birželio 30 d. (valstybės biudžeto lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita birželio 30 d.  (pajamų įmokų lėšos)

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas 2016 m. birželio 30 d.

 

2016 m. I ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita. Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016 m. kovo 31 d. (valstybės biudžeto lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016 m. kovo 31 d. (pajamų įmokų lėšos)

Aiškinamasis raštas 2016 m. kovo 31 d.

 

2015 m. IV ketvirčio ataskaitos: (informacija ruošiama)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita. Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. (valstybės biudžeto lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. (pajamų įmokų lėšos)

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas 2015 m. gruodžio 31 d.

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d.

 

2015 m. III ketvirčio ataskaitos: (informacija ruošiama)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d. (valstybės biudžeto lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d. (pajamų įmokų lėšos)

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2014 5. rugsėjo 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas 2015 m. rugsėjo 30 d.

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d.

 

2015 m. II ketvirčio ataskaitos: (informacija ruošiama)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2015 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita. Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 m. birželio 30 d. (valstybės biudžeto lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 m. birželio 30 d. (pajamų įmokų lėšos)

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2015 m. birželio 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas 2015 m. birželio 30 d.

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita 2015 m. birželio 30 d.

 

2015 m. I ketvirčio ataskaitos: (informacija ruošiama)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2015 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 m. kovo 31 d. (valstybės biudžeto lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 m. kovo 31 d. (pajamų įmokų lėšos)

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2015 m. kovo 31 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas 2015 m. kovo 31 d.

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų 2015 m. kovo 31 d.

 

2014 m. IV ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita. Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. (valstybės biudžeto lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. (pajamų įmokų lėšos)

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas 2014 m. gruodžio 31 d.

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d.

 

2014 m. III ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2014 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2014 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas 2014 m. rugsėjo 30 d.

 

2014 m. II ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2014 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. birželio 30 d. ataskaita. Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014 m. birželio 30 d.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2014 m. birželio 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas 2014 m. birželio 30 d.

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita 2014 m. birželio 30 d.

 

2014 m. I ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2014 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. kovo 31 d. ataskaita Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014 m. kovo 31 d.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2014 m. kovo 31 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas 2014 m. kovo 31 d.

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų 2014 m. kovo 31 d.

 

 • 2013 m. IV ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžetinių vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2013 m. gruodžio 31 d.

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų 2013 m. gruodžio 31 d.

 

 • 2013 m. III ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2013 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2013 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2013 m. rugsėjo 30 d.

 

 • 2013 m. II ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2013 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. birželio 30 d. ataskaita, Biudžeto ir pajamų įmokų lėšos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. birželio 30 d. ataskaita, Valstybės biudžeto lėšos

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2013 m. birželio 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2013 m. birželio 30 d.

 

 • 2013 m. I ketvirčio ataskaitos:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2013 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. 2013 m. kovo 31 d. ataskaita

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2013 m. kovo 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2013 m. 2013 m. kovo 31 d.

 

 • 2012 m. IV ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Gautinų sumų ataskaita 2012 m. gruodžio 31 d

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2012 m. gruodžio 31 d.

 

 •  2012 m. III ketvirčio ataskaitos:

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, 2012 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (F.1)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (F.2)
Debetinio ir Kreditinio įsiskolinimo 2012 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (F.4)

 

 • 2012 m. II ketvirčio ataskaitos:

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, 2012 m. birželio 30 d. ataskaita (F.1)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. birželio 30 d. ataskaita (F.2)
Debetinio ir Kreditinio įsiskolinimo 2012 m. birželio 30 d. ataskaita (F.4)

 

 • 2012 m. I ketvirčio ataskaitos:

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, 2012 m. kovo 31 d. ataskaita (F.1)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2011 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (F.2)
Debetinio ir Kreditinio įsiskolinimo 2012 m. kovo 31 d. ataskaita (F.4)

 

 • 2011 m. IV ketvirčio ataskaitos:

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, 2011 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (F.1)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2011 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (F.2)
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2011 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (F.3)
Debetinio ir Kreditinio įsiskolinimo 2011 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (F.4)

 

 • 2011 m. III ketvirčio ataskaitos:

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, 2011 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (F.1)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2011 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (F.2)
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2011 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (F.3)
Debetinio ir Kreditinio įsiskolinimo 2011 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (F.4)

 

 • 2011 m. I pusmečio ataskaitos:

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, 2011 m. birželio 30 d. ataskaita (F.1)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2011 m. birželio 30 d. ataskaita (F.2)
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2011 m. birželio 30 d. ataskaita (F.3)
Debetinio ir Kreditinio įsiskolinimo 2011 m. birželio 30 d. ataskaita (F.4)

Skip to content