Darbo pasiūlymai

Šiuo metu Įstaiga siūlo darbą:

Socialiniam darbuotojui (būtinas socialinio darbo kvalifikacinis (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnis arba kitas aukštąjam išsilavinimui teisės aktų tvarka prilygintas socialinio darbo išsilavinimas);

Kineziterapeutas (asmuo turi būti baigęs aukštąsias medicinos studijas, kurių metu yra įgyjęs profesinę kvalifikaciją, turėti galiojančią licenciją verstis kineziterapeuto praktika pagal kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją);

Paskelbtas konkursas į laisvas Prūdiškių socialinės globos namų Sveikatos priežiūros padalinio vadovo pareigas

Pretendentų dokumentai pateikiami   el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

https://portalas.vtd.lt/lt/sveikatos-prieziuros-padalinio-sveikatos-prieziuros-padalinio-vadovas-322;863680.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content