Darbo pasiūlymai

Šiuo metu Įstaiga siūlo darbą:

Socialiniam darbuotojui (būtinas socialinio darbo kvalifikacinis (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnis arba kitas aukštąjam išsilavinimui teisės aktų tvarka prilygintas socialinio darbo išsilavinimas);

Bendrosios praktikos slaugytojui (būtina bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija ir licenzija verstis bendrąja slaugos praktika);

Masažuotojas (būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir būti įgijus masažuotojo profesinę kvalifikaciją);

Kineziterapeutas (asmuo turi būti baigęs aukštąsias medicinos studijas, kurių metu yra įgyjęs profesinę kvalifikaciją, turėti galiojančią licenciją verstis kineziterapeuto praktika pagal kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją);

Skip to content