Darbo užmokestis

                 Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Bruto) 2020 metai

Pareigybės pavadinimas 2020m. I ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas 2 2442 2 2650      
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 8 1692 8 1994        
Socialiniai darbuotojai 9 1361 9 1458        
Slaugytojai 9 1371 9

 

1521        
Užimtumo specialistai 3,5 1468 3,5 1334        
Kiti specialistai (A ir B lygis) 10 1530 10 1952

 

       
Slaugytojų padėjėjai 15 986 115 1049        
Socialinių darbuotojų padėjėjai 34 1075 34 977        
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 18,5 1063 18,5 1057        
Darbininkai (D lygis) 15 630 15 468        

 

Skip to content