Darbo užmokestis

                 Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Bruto) 2021 metai

Pareigybės pavadinimas 2021m. I ketv. 2021m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas 2 2605 2 2607      
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 9 1828 8 1947        
Socialiniai darbuotojai 9 1336 9 1380        
Slaugytojai 9 1195 9 1437        
Užimtumo specialistai 2.25 1167 2.25 1377        
Kiti specialistai (A ir B lygis) 10 1549 10 1818        
Slaugytojų padėjėjai 15 1051 15 1021        
Socialinių darbuotojų padėjėjai 36 997 36 919        
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 18.5 980 18.5 1109        
Darbininkai (D lygis) 18 645 18 646        

 

                 Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Bruto) 2020 metai

Pareigybės pavadinimas 2020m. I ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas 2 2442 2 2650 2 2504 2 3008
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 8 1692 8 1994 8 1807 8 2215
Socialiniai darbuotojai 9 1361 9 1458 10 1365 10 1331
Slaugytojai 9 1371 9

 

1521 9 1393 9 1528
Užimtumo specialistai 3,5 1468 3,5 1334 3.5 969 3,5 1280
Kiti specialistai (A ir B lygis) 10 1530 10 1952

 

10 1705 8 1865
Slaugytojų padėjėjai 15 986 15 1049 15 902 15 1214
Socialinių darbuotojų padėjėjai 34 1075 34 977 34 805 34 1185
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 18,5 1063 18,5 1057 18.5 1057 18.5 1129
Darbininkai (D lygis) 15 630 15 630 15 630 15 772

 

Skip to content