Darbo užmokestis

Darbo užmokestis. 2018 m.

Pareigybių grupės 2018 m.III ketv. 2018m.IV ketv
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur. Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur.
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas (-ai) 2 1682 2 1754
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 8 1142 2 1262
Socialiniai darbuotojai 9 891 9 980
Bendros praktikos slugytojas 9 800 9 980
Užimtumo specialistai 3,5 617 3,5 612
Kiti specialistai (A ir B lygis) 12 820 12 921
Socialinių darbuotojų padėjėjai 33 584 33 630
Slaugytojų padėjėjai 15 571 15 612
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 17,5 683 17,5 703
Darbininkai  (D lygis) 16 414 16 458