Darbo užmokestis

Darbo užmokestis. 2018 m.

Pareigybių grupės 2018 m.II ketv. 2018m.III ketv
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur. Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur.
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas (-ai) 2 1649 2 1682
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 8 1142 8 1142
Socialiniai darbuotojai 9 878 9 891
Bendros praktikos slugytojas 9 atskirai skaičiuojamas nuo 2018 m. III ketv. 9 800
Užimtumo specialistai 3,5 597 3,5 617
Kiti specialistai (A ir B lygis) 21 911 12 820
Socialinių darbuotojų padėjėjai 33 566 33 584
Slaugytojų padėjėjai 15 531 15 571
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 17,5 637 17,5 683
Darbininkai  (D lygis) 16 395 16 414