Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

 

Pareigybių grupės 2018 m. IV ketv 2019 m. I ketv
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur. (iki mokesčių) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur. (iki mokesčių)
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas (-ai) 2 1682 2 2272
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 8 1142 8 1561
Socialiniai darbuotojai 9 891 10 1109
Bendros praktikos slugytojas 9 800 9 1190
Užimtumo specialistai 3,5 617 3,5 801
Kiti specialistai (A ir B lygis) 12 820 10 1481
Socialinių darbuotojų padėjėjai 33 584 34 765
Slaugytojų padėjėjai 15 571 15 826
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 17,5 683 18,5 881
Darbininkai  (D lygis) 16 414 15 568