Darbo užmokestis

                 Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Bruto) 2019 metai

Pareigybės pavadinimas 2019 m. I ketv. 2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2019 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas 2 2272 2 2279 2 2302 2  

2330

Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 8 1561 8 1561 8 1641 8 1656
Socialiniai darbuotojai 10 1109 10  

1277

10 1253 9 1272
Slaugytojai 9 1190 9 1249 9 1325 9 1225
Užimtumo specialistai 3,5 801 3,5 847 3,5 1131 3,25 1002
Kiti specialistai (A ir B lygis) 10 1481 10 1336 10 1334 10 1394
Slaugytojų padėjėjai 15 765 15 872 15 795 15 802
Socialinių darbuotojų padėjėjai 34 826 34 909 34 877 34 900
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 18,5 881 19,5 925 18,5 942 18,5 961
Darbininkai (D lygis) 15 568 15 598 15 564 15 661
Skip to content