Darbo užmokestis

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Bruto) 2019 metai

Pareigybės pavadinimas 2019 m. I ketv. 2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2019 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas 2 2272 2 2279
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 8 1561 8 1561
Socialiniai darbuotojai 10 1109 10  

1277

Slaugytojai 9 1190 9 1249
Užimtumo specialistai 3,5 801 3,5 847
Kiti specialistai (A ir B lygis) 10 1481 10 1336
Slaugytojų padėjėjai 15 765 15 872        
Socialinių darbuotojų padėjėjai 34 826 34 909
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 18,5 881 19,5 925
Darbininkai (D lygis) 15 568 15 598