D.U.K.

Dažnai užduodami klausimai:

1. Ar galiu aplankyti / kada galėsiu aplankyti savo artimą žmogų Globos namuose?

Šalyje paskelbto karantino metu, siekiant mažinti viruso patekimo į Globos namus galimybes bei tikslu apsaugoti esamus gyventojus, yra draudžiamas Globos namų gyventojų lankymas, išskyrus mirštančiųjų lankymą Globos namų vadovui leidus.

2. Kaip yra pasirūpinta gyventojų saugumu ekstremalios situacijos metu?

Globos namuose yra užtikrintas asmeninės higienos laikymasis (gyventojų tinkamos higienos mokymas, kontrolė, aprūpinimas asmens higienos priemonėmis, dezinfekciniais skysčiais);

  • Kontroliuojama, kad gyventojai laikytųsi saugaus atstumo – 1,5 – 2 m., nesibūriuotų į grupes;
  • Darbuotojai dėvi asmenines apsaugos priemones – medicinines kaukes, respiratorius, pirštines;
  • Dažnai vėdinamos, valomos, dezinfekuojamos patalpos;
  • Matuojama Globos namų gyventojų ir darbuotojų kūno temperatūrą ne rečiau kaip vieną kartą per parą, stebima bendra sveikatos būklė;
  • Nevykdomos grupinės veiklos (išimtinais atvejais – fizinio aktyvumo palaikymui, tačiau užtikrinant, jog būtų laikomasi fizinio atstumo);
  • Maistas tiekiamas gyventojų grupėms laikantis fizinio atstumo tarp kitų grupių ir korpusų gyventojų;
  • Globos namuose atsiradus karščiuojantiems gyventojams yra sudarytos sąlygos juos atskirti nuo nekarščiuojančių gyventojų;
  • Pasireiškus ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingiems ligos simptomams (kosuliui ar pasunkėjusiam kvėpavimui), kviečiama greitoji medicinos pagalba.
  • Karščiuojantiems gyventojams bei visam juos prižiūrinčiam personalui būtų privalomai atliekami tyrimai dėl COVID-19;
3. Ar yra išduodami siuntimai apsigyventi Globos namuose?

Šalyje paskelbto karantino metu siuntimai į Globos namus nėra išrašomi

4. Turiu iki karantino pradžios išduotą siuntimą apgyvendinti savo artimą žmogų Globos namuose, ar galiu atvežti jį dabar?

Visi iki karantino paskelbimo išrašyti siuntimai bus pratęsiami NDT ir asmuo galės apsigyventi Globos namuose šalyje pasibaigus ekstremaliai situacijai.

5. Ar galiu perduoti/ atsiųsti siuntinį savo artimam žmogui į Globos namus?

Globos namuose yra sudarytos galimybės gauti siuntinius iš artimųjų (išskyrus maisto produktus), prieš tai suderinus su atsakingu darbuotoju. Siuntinys perduodamas ir priimamas, laikantis visų apsaugos priemonių, t.y. dėvint kvėpavimo takų bei rankų apsaugas – vienkartines medicinines kaukes bei vienkartines medicinines pirštines. Paimtas siuntinys yra nuplaunamas ir/ar dezinfekuojamas ar pan.

6. Kaip galiu pabendrauti su savo artimu žmogumi, gyvenančiu Globos namuose?

Globos namuose yra užtikrintos asmeninių vizitų alternatyvos: telefonai, vaizdo skambučių priemonės ir kt.

7. Kokios paslaugos gyventojams yra teikiamos, kokios iį jų yra nutrauktos?

Globos namuose gyventojams ir toliau yra teikiamos kompleksinės ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos, antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, pagal poreikį gydytojų konsultacijos gyventojams yra vykdomos nuotoliniu būdu, telefonu. Kineziterapijos bei masažo paslaugos karantino metu nėra vykdomos.

8. Ar keitėsi maitinimo paslaugų tiekimas?

Dėl šalyje paskelbto karantino Prūdiškių socialinės globos namai buvo priversti reaguoti į susiklosčiusią situaciją ir maitinimo paslaugas organizuoti kitaip nei įprasta. Norėtume akcentuoti, kad gyventojų maitinimas organizuojamas taip, kad atitiktų fiziologinius kiekvieno konkretaus asmens poreikius, atsižvelgiame į gyventojų pageidavimus dėl norimų patiekalų, sudarome galimybę pasirinkti iš kelių patiekalų variantų. Laikomės griežtų higienos reikalavimų tiek gaminant maistą, tiek patiekiant jį gyventojams. Darbuotojai, ruošiantys maistą, aprūpinti visomis reikiamomis apsaugos priemonėmis. Taikome griežtus reikalavimus valgyklos patalpų valymui ir dezinfekcijai, esame aprūpinti profesionaliomis valymo ir dezinfekavimo priemonėmis, moderniomis dezinfekcinėmis lempomis.

Gyventojai valgo savo gyvenamuosiuose kambariuose, o nesant tokiai galimybei – valgykloje (suskirstyti nedidelėmis grupėmis pagal gyvenamuosius aukštus). Kiekviena grupė turi savo valgymo laiką. Prieš valgį visi gyventojai kruopščiai atlieka  rankų higienos procedūrą (jei reikia, padeda darbuotojas).

Skip to content