Komisijos ir darbo grupės

Komisijos, komitetai ir darbo grupės

 

Gyventojų turto ir asmeninių pinigų panaudojimo komisija:      

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Galina Judkinienė;

Komisijos pirmininką pavaduojantis asmuo – socialinių paslaugų padalinio vadovė;

Komisijos nariai:

Socialinių paslaugų padalinio vadovė;

Buhalterė-apskaitininkė Valentina Blaškienė;

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė Rita Pilkienė.

 

Bendrųjų  paslaugų, teikiamų globos namuose, vertinimo komisija: 

Komisijos pirmininkas – buitinių paslaugų padalinio vadovė Kristina Sadauskienė;

Komisijos pirmininką pavaduojantis asmuo – l.e. sveikatos priežiūros padalinio vadovė Marija Konovalova;

Komisijos nariai:

Socialinė darbuotoja Agota Lisovskienė;

Socialinė darbuotoja Julija Marcinkevičienė;

Slaugytoja Jelena Lebedeva;

Personalo specialistė Iveta Vėželienė;

Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas Jonas Repeika;

Dietistė Julija Tinčurinienė;

Apskaitos padalinio vadovė Gema Strazdienė;

Socialinė slaugytoja Rasa Nasavičiūtė;

Socialinė slaugytoja Diana Liutkevičienė;

Socialinio darbuotojo padėjėja Tatjana Rogelevičienė;

Socialinio darbuotojo padėjėja Irena Averkienė;

Skalbimo mašinų operatorė  Dana Valiukienė;

Komisijos sekretorius – buitinių paslaugų padalinio vadovo pavaduotoja Jelena Misevičiūtė.

 

Inventorizacijos komisija:

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Galina Judkinienė;

Komisijos pirmininką pavaduojantis asmuo – socialinių paslaugų padalinio vadovė;

Komisijos nariai:

Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas Jonas Repeika;

Dietistė Julija Tinčurinienė.

 

Ilgalaikio materialaus, nematerialaus ir biologinio turto ir atsargų nurašymo komisija:

Komisijos pirmininkas – Petras Semenkovas, statinių priežiūros inžinierius;

Komisijos nariai:

Socialinių paslaugų padalinio vadovė;

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė Rita Pilkienė.

 

Viešųjų pirkimų komisija:

Komisijos pirmininkas – viešųjų pirkimų specialistas Julija Tinčurinienė;

Komisijos pirmininką pavaduojantis asmuo- l. e. sveikatos priežiūros padalinio vadovės pareigas Marija Konovalova;

Komisijos sekretorius – personalo specialistė Iveta Vėželienė;

Komisijos sekretorių pavaduojantis asmuo – buitinių paslaugų padalinio vadovė Kristina Sadauskienė;

Komisijos nariai:

Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas Jonas Repeika;

Buitinių paslaugų padalinio vadovė Kristina Sadauskienė;

Socialinių paslaugų padalinio vadovė;

L. e. sveikatos priežiūros padalinio vadovės pareigas Marija Konovalova.

 

RVASVT sistemos patikrinimo auditas:

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Galina Judkinienė;

Nariai:

Socialinių paslaugų padalinio vadovė;

Dietistė Julija Tinčurinienė.

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas:

Komiteto pirmininkas – Petras Semenkovas, statinių priežiūros inžinierius;

 

Darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai:

Jelena Misevičiūtė, buitinių paslaugų padalinio vadovo pavaduotoja;

Greta Žemoit – bendrosios praktikos slaugytoja;

Skip to content