Komisijos ir darbo grupės

Komisijos, komitetai ir darbo grupės

 

Gyventojų turto ir asmeninių pinigų panaudojimo komisija:      

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Galina Judkinienė;

Komisijos pirmininką pavaduojantis asmuo – socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonė;

Komisijos nariai:

Socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonė;

Buhalterė-apskaitininkė Valentina Blaškienė;

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė Rita Pilkienė.

 

Vidaus darbo tvarkos tikrinimo komisija: 

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Galina Judkinienė;

Komisijos nariai:

Buitinių paslaugų padalinio vadovė Kristina Sadauskienė;

Socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonė.

 

Inventorizacijos komisija:

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Galina Judkinienė;

Komisijos pirmininką pavaduojantis asmuo – socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonė;

Komisijos nariai:

Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas Jonas Repeika;

Personalo specialistė Anna Jazulevič;

Dietistė Julija Tinčurinienė.

 

Ilgalaikio materialaus, nematerialaus ir biologinio turto ir atsargų nurašymo komisija:

Komisijos pirmininkas – Petras Semenkovas, statinių priežiūros inžinierius;

Komisijos nariai:

Personalo specialistė Anna Jazulevič;

Socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonė;

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė Rita Pilkienė.

 

Viešųjų pirkimų komisija:

Komisijos pirmininkas – Dietistė Julija Tinčurinienė;

Komisijos sekretorius – personalo specialistė Anna Jazulevič;

Komisijos nariai:

Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Galina Judkinienė;

Socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonė;

Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas Jonas Repeika;

Buitinių paslaugų padalinio vadovė Kristina Sadauskienė;

Teisininkė Marta Šapokaitė-Sosyan;

Statinių priežiūros inžinierius Petras Semenkovas.

 

RVASVT sistemos patikrinimo auditas:

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Galina Judkinienė;

Nariai:

Socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonė;

Dietistė Julija Tinčurinienė.

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas:

Komiteto pirmininkas – Petras Semenkovas, statinių priežiūros inžinierius;

 

Darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai:

Jelena Misevičiūtė, buitinių paslaugų padalinio vadovo padėjėja;

Greta Žemoit – bendrosios praktikos slaugytoja;

Skip to content