Komisijos ir darbo grupės

Komisijos ir darbo grupės

 

Darbo tarybos nariai:

Irena Averkienė – socialinio darbuotojo padėjėja;

Lina Baužienė – socialinė darbuotoja;

Greta Stankutė – psichologė;

Gema Strazdienė – apskaitos padalinio vadovė;

Julija Tinčurinienė – dietistė.

 

Gyventojų turto ir asmeninių pinigų panaudojimo komisija:      

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Galina Judkinienė

Komisijos pirmininką pavaduojantis asmuo – socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonė

Komisijos nariai:

Socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonė

Buhalterė-apskaitininkė Valentina Blaškienė

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė Rita Pilkienė

 

Globos namų taryba

Gyventojų atstovai, išrinkti globos namų tarybos posėdžio metu, atstovauti Prūdiškių socialinės globos namų gyventojų interesus

Gyventojų tarybos pirmininkas: Skirmantas Gibavičius

Atsakingi už gyventojų teises ir pareigas: Romas Kmieliauskas, Valentin Archipov, Laima Petrikauskytė

Darbuotojai, atsakingi už globos namų tarybos veiklą:

Socialinės darbuotojos Asta Bricienė, Lina Baužienė, Justyna Liadovska

 

Vidaus darbo tvarkos tikrinimo komisija: 

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Galina Judkinienė

Komisijos nariai:

Buitinių paslaugų padalinio vadovė Kristina Sadauskienė

Socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonė

 

Inventorizacijos komisija:

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Galina Judkinienė

Komisijos pirmininką pavaduojantis asmuo – socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonė

Komisijos nariai:

Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas Jonas Repeika

Personalo specialistė Anna Jazulevič

Dietistė Julija Tinčurinienė

 

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo komisija:

Komisijos pirmininkas – socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonė

Komisijos nariai:

Apskaitos padalinio vadovė Gema Strazdienė

Buhalterė-apskaitininkė Valentina Blaškienė

 

Viešųjų pirkimų komisija:

Komisijos pirmininkas – Dietistė Julija Tinčurinienė

Komisijos sekretorius – personalo specialistė Anna Jazulevič

Komisijos nariai:

Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Galina Judkinienė

Socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonė

Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas Jonas Repeika

Buitinių paslaugų padalinio vadovė Kristina Sadauskienė

Teisininkė Marta Šapokaitė-Sosyan

Statinių priežiūros inžinierius Petras Semenkovas

 

RVASVT sistemos patikrinimo auditas:

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Galina Judkinienė

Nariai:

Socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonėė

Dietistė Julija Tinčurinienė

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos taryba:

Darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai – socialinių paslaugų padalinio vadovė Inesa Ramonė

Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai – ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas Jonas Repeika