Konsultavimasis su visuomene

Su visuomene konsultuojamasi vadovaujantis Viešųjų konsultacijų metodika ir jos taikymo gairėmis, skelbiamomis interneto svetainėje „Mano Vyriausybė“ https://lrv.lt, skyriuje „E.pilietis“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content