Misija


Prūdiškių socialinės globos namų misija

teikti ilgalaikę socialinę globą senyvo amžiaus ir suaugusiems su negalia asmenims sudarant žmogaus orumą nežeminančias sąlygas  ir užtikrinant žmonėms kokybiškų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei organizavimą, skatinant savarankiškumą, tenkinant individualius jų poreikius, atsižvelgiant į jų amžių, negalios pobūdį.

Globos namuose ugdomi, atstatomi ir palaikomi gyventojų savarankiško gyvenimo gebėjimai, vertinami ir nustatomi pagalbos gyventojui poreikiai, sprendžiamos gyventojų problemos, vykdoma gyventojų socialinė integracija į visuomenę, glaudžiai bendradarbiaujama su gyventojų artimaisiais.

 

 

Skip to content