Naudingos nuorodos, teisinė informacija

Naudingos nuorodos

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos SOCIALINIS ŽEMĖLAPIS

Elektroniniai valdžios vartai

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus rajono savivaldybė

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Atnaujinta interneto svetainė www.nerukysiu.lt

Teisinė informacija

 

Socialines paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugas reguliuojantys nutarimai, įstatymai, teisės aktai:

 

LR Socialinių  paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 – 2017-12-31)

LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-10-01)

Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo, 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2014-09-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-04-27)

Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo, 2007 m. vasario 20 d. Nr. A1-46 , (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-05-05)

Dėl Asmens  (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo, 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-04-27)

Dėl socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo, 2014 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-684, (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-04-28)

Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 2011 m. vasario 10 d. Nr. V-133

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, 1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562, (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-01-01)