Informacija lankytojams

Informuojame, kad nuo 2022-05-01 d. Prūdiškių socialinės globos namuose nebetaikomi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatyti reikalavimai, susiję su Covid-19 ligos apribojimo priemonėmis (gyventojų lankymas, išvykimas ir kt.).

Globos namuose gyventojų lankymas vyksta įprastine tvarka, tačiau išlieka asmenų srautų valdymas, saugaus atstumo laikymosi sąlygos, higienos reikalavimai:

♦ Lankytojai prieš atvykdami į globos namus, vizito datą ir laiką suderina su artimojo socialiniu darbuotoju.

♦ Atvykusieji užsiregistruoja ,,Lankytojų žurnale“, pasimatuoja temperatūrą bei dezinfekuojasi rankas;

♦ Lankant artimąjį gyvenamajame korpuse būtina dėvėti kaukes (arba respiratorius), išlaikyti rekomenduojama 2 m. atstumą, lankymo trukmė ne ilgiau 30 min. Vienu metu artimąjį gali lankyti iki 2 suaugusiųjų asmenų;

♦ Lankant artimąjį lauke lankytojų skaičius ir trukmė – neribojama. Lankytojai privalo neturėti viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų.

Skip to content