Projektas „Keramikos menas – žmogaus gerovei“

Ketvirtus metus Dailininkų sąjungos vykdomas projektas „Keramikos menas – žmogaus gerovei“ šiemet pasiekė ir Prūdiškių socialinės globos namus. Šio meninio – socialinio projekto tikslas – didinti profesionalios kultūros prieinamumą socialinės atskirties grupėse, ugdyti visuomenės pakantumą ir atvirumą socialiai pažeidžiamų grupių atžvilgiu, kurti inovatyvius socialinių santykių ir bendradarbiavimo modelius tarp menininkų ir asmenų, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis.

Liepos 1 – 5 dienomis globos namuose svečiavosi ir vykdė projektą garsūs Lietuvos keramikai Gvidas Raudonius ir Rimantas Inokaitis. Jie suteikė galimybę mūsų globos namų gyventojams iš pradžių pereiti visus keraminės kūrybos procesus: nuo molio ir dažų paruošimo iki dirbinių sukūrimo, glazūravimo, degimo ir pristatymo visuomenei. Kūrybinių dirbtuvių dalyviai turėjo galimybę susipažinti su unikalia keramikos degimo technika – „raku“.

Po savaitę trūkusio kūrybos proceso, liepos 8 d., visi galėjo pamatyti darbo rezultatus globos namuose vykusioje keramikos dirbinių parodoje. Jos metu Prūdiškių socialinės globos namų direktorius Bronislavas Juozėnas ir pavaduotoja socialinėms paslaugoms Galina Judkinienė padėkojo už bendradarbiavimą ir atliktą darbą keramikams Gvidui Raudoniui ir Rimantui Inokaičiui, bei įteikė padėkos raštus. Šie, savo ruoštu, įteikė simbolines dovanas įstaigos vadovams.

Prūdiškių socialinės globos namuose atlikti dirbiniai bus eksponuojami parodoje „Lipdau pasaulį ir save„, kuri prasidės liepos 10 d. Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2, Vilnius)

Skip to content