Mokomoji pamoka apie finansinį raštingumą.

Finansinis raštingumas – tai įgūdžių, reikalingų tinkamai suprasti ir aiškinti finansinę informaciją ir ja remiantis priimti teisingus finansinius sprendimus, visuma.
Šie įgūdžiai yra itin svarbūs, nes sudaro galimybes priimti su asmeniniais pinigais susijusius sprendimus. Finansiškai raštingas asmuo yra pajėgus rasti geresnius sprendimus. Asmeninių finansų valdymas – mokymosi visą gyvenimą sudėtinė dalis.
Mokomosios paskaitos metu, socialinė darbuotoja Daiva, pasakojo, kaip geriausia taupyti, kaip užsidirbti ir protingai išleisti pinigus.
Gyventojai išklausę mokomosios medžiagos ir toliau bus stebimi ir individualios priežiūros darbuotojų pagalba bus mokomi ir edukuojami, kaip elgtis su pinigais.
Skip to content