Mokslo metų baigimo šventė.

Mokslo metų baigimo šventė.
Visus mokslo metus, mūsų globos namų gyventojai, padedami užimtumo specialistų, įnirtingai mokėsi mokymo programoje. Kur įgijo žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų tobulinti skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžiams.
Tačiau svarbiausia mokslo metų dalis buvo, mokslo metų baigimo šventė 🙂!
Esame begalo dėkingi Juodšilių „Šilo“ gimnazijai, kuri mus pakvietė ir surengė ypatingą mokslo metų baigimo koncertą.
Po koncerto buvo įteikiami mokslo metų baigimo pažymėjimai.
Belieka mūsų mokiniams palinkėti puikios vasaros ir fantastiškų įspūdžių!
Skip to content