Atmintis gyva, nes liudija.

Prūdiškių gyventojai kartu visoje Lietuvoje degdami žvakutes nori prisidėti ir jausti dalelytę to vienybės jausmo, kuris apjungė tautą 1991-ais. Pagerbiame tuos, kurie susivieniję atkovojo mūsų laisvę. Ir gręžiamės į tada gimusius, kurie jau pradeda kurti valstybės gerovę.

Lietuvai patyrus sovietų karinę agresiją, tūkstančiai Lietuvos žmonių drąsiai gynė atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Dvasios stiprybės ir nenugalimo ryžto kupini beginkliai žmonės stojo prieš sovietų agresoriaus tankus ir automatus. Nuo sovietų agresoriaus žuvo 14 Lietuvos laisvės gynėjų, šimtai jų buvo sužeisti. Svarbiausia tomis dienomis buvo žmonių susitelkimas šio pavojaus akivaizdoje.

Šios žvakės mūsų languose – lyg mažos liepsnelės nuo laužų, degusių Vilniaus gatvėse.

Skip to content