Paslaugų kainos

Nuo 2019 m. sausio mėn. 01 d. socialinės globos kaina Prūdiškių socialinės globos namuose  vienam asmeniui – 716,00 EUR,  asmeniui su sunkia negalia – 754,00 EUR  per mėnesį.