Paslaugų kainos

Dėl  Prūdiškių socialinės globos namų 2023 m. socialinės globos kainos.

stacionariame įstaigos padalinyje per mėnesį:

* vienam asmeniui su negalia – 1280,00 eurų;

* vienam asmeniui su sunkia negalia – 1400,00 eurų;

grupinio gyvenimo namuose

* vienam asmeniui su negalia – 1320,00 eurų;

* vienam asmeniui su sunkia negalia – 1380,00 eurų.

 

TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGA

Nuo 2019 m. Prūdiškių socialinės globos namai pradejo teikti trumpalaikės socialinės globos bei laikino atokvėpio paslaugas. Šioms paslaugoms yra skiriamos 3 vietos trumpalaikei socialinei globai (iki 6 mėnesių trukmės) teikti ir 1 vieta laikino atokvėpio paslaugai (maksimali nepertraukiama trukmė – 1 mėnuo, išimtinais atvejais – iki 3 mėnesių) teikti.

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba  suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas – suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su proto / psichikos negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyventime.

Trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo ir globos namų arba paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo, savivaldybės ir globos namų (savivaldybės sprendimu).

Trumpalaikės socialinės globos teikimo tvarkos aprasas. 2020

Norintiems plačiau sužinoti apie teikiamą paslaugą prašome kreiptis  į Prūdiškių socialinės globos namų administraciją adresu: Prūdiškių g. 59, Prūdiškių km., Juodšilių  sen.,Vilniaus raj.

El.paštas: prudiskes.p@gmail.com

Tel.: Direktorius   8 5 249 3097,

Socialinių paslaugų padalinio vadovė  8 5 249 3496

Sveikatos priežiūros padalinio vadovė  8 5 249 3497

Skip to content