Tarybos

Darbo taryba:

Irena Averkienė – socialinio darbuotojo padėjėja;

Gema Strazdienė – apskaitos padalinio vadovė;

Julija Tinčurinienė – dietistė;

Dana Valiukienė – skalbimo mašinų operatorė.

 

Globos namų taryba

Gyventojų atstovai, išrinkti globos namų tarybos posėdžio metu, atstovauti Prūdiškių socialinės globos namų gyventojų interesus

Gyventojų tarybos pirmininkas: Antanas Bistrajus

Atsakingi už gyventojų teises ir pareigas: Laima Petrikauskytė, Antanas Bistrajus

Darbuotojai, atsakingi už globos namų tarybos veiklą: Lucija Dokudovič

Skip to content