Tarybos

Darbo taryba:

Irena Averkienė – socialinio darbuotojo padėjėja;

Lina Baužienė – socialinė darbuotoja;

Gema Strazdienė – apskaitos padalinio vadovė;

Julija Tinčurinienė – dietistė;

Dana Valiukienė – skalbimo mašinų operatorė.

 

Globos namų taryba

Gyventojų atstovai, išrinkti globos namų tarybos posėdžio metu, atstovauti Prūdiškių socialinės globos namų gyventojų interesus

Gyventojų tarybos pirmininkas: Skirmantas Gibavičius

Atsakingi už gyventojų teises ir pareigas: Romas Kmieliauskas, Valentin Archipov, Laima Petrikauskytė

Darbuotojai, atsakingi už globos namų tarybos veiklą:

Socialinės darbuotojos Asta Bricienė, Lina Baužienė, Justyna Liadovska

Skip to content