Ūkio subjektų priežiūra

Geriamojo vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas Prūdiškių kaime

Dėl atsiskaitymų už suvartotą vandenį ir nuotekas

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, reguliavimo apskaitos sistemos aprašo patvirtinimo bei infrastruktūros naudojimo

Geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo sutarties pavyzdys

Ekonominių rodiklių suvestinės ir audito išvada 2020

Ekonominių rodiklių suvestinės ir audito išvada 2019

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros planas

Vandens vartotojų ir abonentų apklausų analizės ataskaita

 

Skundų, prašymų teikimas

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Savo pastabas, pasiūlymus ir skundus galite mums siųsti

El. paštu  prudiskes.p@gmail.com arba pateikti atvykus į Prūdiškių socialinės globos namus.

Taip pat pateikiame ginčus ir skundus nagrinėjančias institucijas:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
www.vvtat.lt

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius
www.regula.lt 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
Siesikų g. 19, 07170 Vilnius
www.vmvt.lt

Vandens tiekimo informacija

Įsigalioja naujas vidutinis suvartojamas geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui.

Informuojame, kad nuo 2019 m. vasario 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, visoje Prūdiškių socialinės globos namų aptarnaujamoje teritorijoje vartotojams, kuriems nėra įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens ir (ar)nuotekų apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas taikant apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.

Vidutinis aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,62 m³/gyventojui.

 

NUO 2019-03-01 dienos  Prūdiškių socialinės globos namų tiekiamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos

Mokėtiną sumą už „Prūdiškių socialinės globos namai“ suteiktas paslaugas sudaro:

  • geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina, skaičiuojama už sunaudotą geriamąjį (šaltą) vandenį kubiniais metrais;

Nuo 2019 m. kovo 1 d. įsigaliojo naujos paslaugų kainos:

Paslauga Daugiabučiai namai Individualūs namai
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas*)
 

1,67

Eur/m³

 

0,74 Eur/m³

*be nuotekų tvarkymo

Už apskaitos prietaisą  per mėnesį 1,36 Eur/mėn. 1,37 Eur/mėn.

Vilniaus rajono tarybos sprendimas  2019-03-29 Nr. T3-94 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo ir subsidijavimo“

VIDUTINIO SUVARTOJAMO GERIAMOJO VANDENS KIEKIO GYVENTOJAMS SKAIČIAVIMAS

K = (P : V) : 12, kur

K – vidutinis Prūdiškių socialinės globos namų vartotojų suvartojamo vandens kiekis, kub.   m. / gyventojui;

P – Prūdiškių socialinės globos namų veiklos teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus, kub. m.;

V – iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos teritorijoje centralizuotai  geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius, vnt.

2,61 = (2691 : 86) : 12

 

Esant papildomiems klausimams prašome kreiptis Įstaigos darbo laiku nuo 7.30 iki 16 valandos.

 

1. Vandens naudojimas per 2020 m.

Išgavimas – 19330 m³

Pardavimas – 2691 m³

Vartotojų suvartoto geriamojo vandens kiekis – 2691 m³

Vartotojų bute vidutinis gyvenančių asmens skaičius – 2,15 asm. bute

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 2,61 m³  asm. per mėn.

Gyventojų skaičius – 86.

Nuo 2021 m. vasario 1 d. Prūdiškių socialinės globos namų viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 2,61 kub. m. gyventojui per mėnesį.

 

2. Metinės veiklos ataskaitos

Geriamojo vandens programinės priežiūros metinė ataskaita 2019 m.

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2019 m.)

Geriamojo vandens programinės priežiūros metinė ataskaita 2018 m.

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2018 m.)

Geriamojo vandens programinės priežiūros metinė ataskaita 2017 m.

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2017 m.)

 

2.1. Metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys

Metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys 2019

Metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys 2018

 

3. Vandens kokybė

Geriamojo vandens mikrobiologiniai ir (ar) toksiniai (cheminiai) rodikliai įvertinami atliekant laboratorinius tyrimus kas ketvirtį.

Laboratorinius tyrimus atlieka Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyrius

Geriamojo vandens tyrimų protokolai 2020 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai 2019 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai 2018 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai 2017 m.

Požeminių vandens išteklių hidrogeologinė ataskaita

 

4. Nuotekų tvarkymas

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2019 m. ataskaita

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2018 m. ataskaita

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2017 m. ataskaita

 

Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos:

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2019 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2018 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2017 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2016 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2015 m. ataskaita

Skip to content