Vidaus tvarka

Vidaus tvarka

Asmens duomenų tvarkymo filmuojant ir (ar) fotografuojant bei nuotraukų ir (ar) filmuotos medžiagos viešinimo Prūdiškių socialinės globos namuose tvarkos aprašas

Konfidencialios informacijos tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės politika

Finansų kontrolės taisyklės

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Papildytas koronaviruso (COVID-19) prevencijos veiksmų planas

Papildytas koronaviruso (COVID-19) prevencijos veiksmų planas

Papildytas koronaviruso (COVID-19) prevencijos veiksmų planas

Koronaviruso (COVID-19) prevencijos veiksmų planas

Įsakymas dėl gyventojų lankymo ekstremalios situacijos metu pakeitimo. 2022-02-03

Darbo tvarkos taisyklės

Priedas prie darbo tvarkos taisyklių

Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi aprašas

Įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo

Įsakymas dėl asmenų, atsakingų už civilinę ir gaisrinę saugą skyrimo

Lygių galimybių politika

Asmenų pašymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas

Viešųjų ir privačių deklaravimo ir interesų konfliktų sprendimo tvarkos aprašas

Dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Prūdiškių SGN gyventojų vidaus tvarkos taisyklės. 2022-03-28 d

Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka

Priedų prie psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psicgologinių sąlygų gerinimo tvarkos patvirtinimo

Skip to content